dai hoi co dong hinh 1

PVFCCo SE tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chiều ngày 10/06/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – Mã chứng khoán: PSE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), có ông Lê Cự Tân – Tổng Giám đốc, ông Trịnh Văn Khiêm – Ủy viên Hội đồng Quản trị và các ông/bà đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của PVFCCo. Về phía PVFCCo SE có các ông/bà là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 83,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp Phiên họp đã nghe trình bày, thảo…

XEM TIẾP

Điểm tin ngành Nông nghiệp trên các báo ra ngày 14/6/2013

I. NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT Báo chí trong ngày phản ánh về:+ “Tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong lĩnh vực “tam nông’ …”Rất chia sẻ với vất vả của nông dân”….Sáng 13/6, tiếp tục trả lời chất vấn của các Đại biểu quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Cao Đức Phát đã làm rõ các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản, thúc đẩy tiêu thụ, hiện đại hoá nông nghiệp, xây dựng thương hiệu quốc gia, xây dựng chương trình NTM…

XEM TIẾP

Liên kết hữu ích

Thống kê truy cập

  • 9 1 5 7 8 3