Sứ mệnh Tầm nhìn

sumenh

tamnhin

Sản xuất, kinh doanh, phân phối phân bón và hóa chất ổn định, kịp thời, tin cậy cho khách hàng. Trên cơ sở đó đảm bảo tốt nhất lợi ích của cổ đông, tham gia bình ổn thị trường phân bón trong nước khi có yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam và Chính phủ, tạo điểm tựa vững chắc cho sự phát triển nông nghiệp và nền kinh tế đất nước.

Cung cấp các sản phẩm phân bón và hóa chất đảm bảo chất lượng, ổn định, hiệu quả cho khách hàng và đảm bảo lợi ích tốt nhất của các cổ đông.

PVFCCo SE chỉ cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng kèm theo giải pháp sử dụng thích hợp để nâng cao hiệu quả, đảm bảo nguồn hàng ổn định.

Tầm nhìn đến 2025: PVFCCo SE sẽ trở thành doanh nghiệp mạnh, sản xuất và kinh doanh đa ngành, đứng đầu trong nước và hàng đầu trong khu vực Đông nam Á về phân bón, hóa chất phục vụ công nghiệp dầu khí và nông nghiệp.