TIN TỨC CỔ ĐÔNG

Chiều ngày 25/05/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – mã chứng khoán PSE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf2017-04-10-BB-phien-hop-DHDCD-thuong-nien-2017.pdf

pdf2017-04-10-NQ-phien-hop-DHDCD-thuong-nien-2017.pdf

pdf(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf(Chi tiết xin xem file đính kèm)

pdf(Chi tiết xin xem file đính kèm)