BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT- Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

 

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT Giấy xác nhận v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

CBTT – Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PSE