I. ĐỊNH HƯỚNG 2015 VÀ TẦM NHÌN 2025:

Phát triển PVFCCo SE trở thành doanh nghiệp phân phối mạnh, hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ về kinh doanh phân bón.

Phát triển kinh doanh một số hóa chất phục vụ ngành công nghiệp dầu khí và nông nghiệp.

Có 5 tiêu chí đánh giá sức mạnh của PVFCCo SE:

1. Thị phần phân bón chủ lực (Urê và NPK);

2. Hệ thống phân phối hiệu quả, chuyên nghiệp, bền vững;

3. Đảm bảo lợi ích tốt nhất của các cổ đông và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội;

4. Nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên nghiệp;

5. Đóng góp quan trọng trong sự phát triển của PVFCCo.

 

II . QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm

Phát triển tăng tốc, tối ưu, bền vững và nhân văn.

Tăng tốc: Phát triển nhanh và bền vững hệ thống kênh phân phối, đảm bảo phủ khắp các vùng, cây trọng điểm; chiếm thị phần lớn; Phát triển mạnh lực lượng bán hàng. Đa dạng hoá các sản phẩm phân bón phù hợp với đặc thù khi vực nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Tối ưu: Sử dụng một cách khôn ngoan và có hiệu quả các nguồn lực hữu hạn.

Bền vững: Cơ cấu gọn nhẹ, quản lý chặt chẽ và linh hoạt; Thực hiện đúng cam kết về trách nhiệm xã hội; Người lao động và khách hàng hài lòng với hoạt động của Công ty.

Nhân văn: Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội. Mang lại sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý cho khách hàng. Đảm bảo lợi ích cổ đông và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong Công ty.

2. Nguyên tắc

- Phát triển PVFCCo SE gắn với (và bảo vệ, phát triển) thương hiệu và uy tín của Tổng Công ty, xem đây vừa là lợi thế và cũng là trách nhiệm trong quá trình phát triển.

- Kinh doanh phân bón là chủ đạo, hoá chất là quan trọng.

- Chỉ kinh doanh các sản phẩm đảm bảo chất lượng, ổn định, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Phát huy nội lực, tích cực mở rộng hợp tác để phát triển.

- Phát triển PVFCCo SE đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội.

 

III. ĐIỂM ĐỘC ĐÁO ĐỂ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Sản phẩm của Công ty là Giải pháp sử dụng hiệu quả phân bón và an toàn với môi trường. Công ty cung cấp phân bón đảm bảo chất lượng, kết hợp 4 nhà (nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông) để giúp nhà nông sản xuất có hiệu quả cao hơn so với việc sử dụng phân bón từ các nhà cung cấp khác;

Hai loại phân bón chủ đạo là Urea (do nhà máy Phú Mỹ và nhà máy Cà Mau cung cấp) và NPK chất lượng cao, ổn định và kịp thời;

Tập trung vào các vùng trọng điểm khu vực Đông Nam Bộ (Tây Ninh, Lâm Đồng, Long An, Đồng Nai, Bình phước, ...), cây trọng điểm (cà phê, cao su, điều, chè, hoa màu, cây ăn trái, ...) và khách hàng trọng điểm, trong đó chú trọng vào các khách hàng là Nông trường, hộ tiêu thụ lớn, trực tiếp.

PVFCCo SE bước đầu tập trung cung cấp các mặt hàng hoá chất cơ bản như Axít H2SO4, nước Javen NACLo, xút NAOH, HCL, Hóa chất xử lý nước, hóa chất chống kết khối, trên cơ sở đó làm tiền đề cho sự phát triển và mở rộng kinh doanh các hóa chất phục vụ công nghiệp dầu khí và hóa chất phục vụ nông nghiệp. Tập trung vào khách hàng lớn, khách hàng trong ngành dầu khí, và các khách hàng đối tác chiến lược của Công ty.

Phong cách kinh doanh của PVFCCo SE – Thấu hiểu và thân thiện.

Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực.

Làm việc nhóm để trở thành “một đội” mạnh và hướng tới khách hàng.

 

IV. NĂNG LỰC CỐT LÕI CẦN XÂY DỰNG ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, nhiệt tình, hợp tác và chuyên nghiệp.

Lực lượng bán hàng bám sát cửa hàng qua đó nắm chắc thị trường và gắn bó với khách hàng và người nông dân.

Hệ thống hậu cần và kênh phân phối chuyên nghiệp, bền vững.

Hệ thống quản lý tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Hệ thống cơ sở dữ liệu về khách hàng và thị trường.

Duy trì và phát triển Uy tín, thương hiệu của PVFCCo.

 

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025

Tới năm 2025, PVFCCo SE sẽ trở thành doanh nghiệp phân phối mạnh, hàng đầu tại khu vực Đông Nam Bộ về kinh doanh phân bón. Phát triển kinh doanh một số hóa chất phục vụ ngành công nghiệp dầu khí và nông nghiệp. Từng bước tham gia thị trường phân bón khu vực Đông Nam Á.

Về nhân sự:

Tuyển dụng và đào tạo cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và am hiểu thị trường, có khả năng thích nghi với những điều kiện mới.

Về cơ sở hạ tầng:

Hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh, bao gồm văn phòng Công ty, văn phòng các chi nhánh, kho bãi, cửa hàng, cơ sở dữ liệu về thị trường, đất đai, cây trồng/vùng trọng điểm, hệ thống đại lý/cửa hàng và ổn định tổ chức.

Về Kinh doanh:

- Sẽ trở thành đơn vị cung cấp phân bón chuyên nghiệp, có uy tín trong khu vực, phát triển kinh doanh hóa chất phục vụ nông nghiệp & công nghiệp dầu khí.

- Chiếm tối thiểu 70% thị phần urea và 30% thị phần NPK khu vực.

- Chiếm tối thiểu 30% thị phần phân bón khu vực.

- Cung cấp khoảng 10.000T/năm các sản phẩm hóa chất phục vụ công nghiệp dầu khí & nông nghiệp, Chủ yếu  là các sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa chất xử lý nước, hóa chất chống kết khối, hóa chất ức chế làm chậm tan urea. các loại nông được phục vụ cho nông nghiệp. Có xưởng pha trộn hoá chất ở quy mô vừa để cung cấp cho các khách hàng trong khu vực.

- Sản xuất và kinh doanh 50.000T phân bón hữu cơ, vi sinh.

Về hệ thống quản lý:

Duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Về hệ thống phân phối:

Xây dựng hệ thống phân phối phân bón chuyên nghiệp, đặc biệt chú trọng các vùng/cây và khách hàng trọng điểm.

Về giải pháp sử dụng phân bón:

Hoàn thành bộ giải pháp sử dụng phân bón hiệu quả, an toàn với môi trường cho các cây chủ lực của khu vực Đông Nam Bộ.

Về marketing:

- Bán sản phẩm do TCT sản xuất và phân bổ cho PVFCCo SE vào thị trường hiện hữu. Phát triển hệ thống phân phối, mở rộng sản phẩm hiện có ra thị trường mới. Phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá hoạt động kinh doanh.

- Bán 100% sản phẩm do Tổng công ty sản xuất và phân bổ cho PVFCCo SE (Urea Phú Mỹ, NPK, CO2 thực phẩm, H2O2).

- Phát triển các sản phẩm mới do Công ty sản xuất (một số hóa chất cho: khai thác, vận chuyển, xử lý dầu; phân bón hữu cơ vi sinh).

STT Nội dung Định hướng đến năm 2025
1 Ure (T) > 330.000
2 NPK (T) > 200.000
3 Phân bón khác (T) > 83.500
4 Hóa chất (T) > 10.000
5 Thị phần phân bón trong khu vực (tối thiểu, %) 30%
  Ure 72%
  NPK 30%
6 Tổng doanh thu (tỷ đồng) > 3.500
7 Lợi nhuận trước thuế /vốn điều lệ (%) > 29%
8 Số ý tưởng, phát hiện, cải tiến/đơn vị/năm (tối thiểu) 25
9 Cán bộ, nhân viên hài lòng với PVFCCo SE (tối thiểu, %) 70%
10 Các đối tác, khách hàng hài lòng với PVFCCo SE (tối thiểu, %) 70%

Bảng 10: Các chỉ tiêu định hướng hoạt động kinh doanh của PVFCCo SE đến năm 2025