Подробнее на сайте: https://domconstructor.ruhttps://smartesthouse.ruhttps://do-construction.ruhttps://domenter.ruhttps://domobuilding.ru https://homestrong.ru https://sdelaietosam.ru
https://houseconstructor.ru https://constructme.ru
https://constructstroi.ru https://trueconstruction.ru https://worknhouse.ru https://plusconstruct.ruhttps://endconstruction.ruhttps://svoiastroika.ru
 
 
Năm 2015
 • Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015.
 
Năm 2013
 • Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013.
Năm 2012
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương.
 • Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012.
Năm 2011
 • Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011.
 • Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 08/01/2013 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho tập thể đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011.
Năm 2010
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương,
 • Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch trước thời hạn.
 • Đặt biệt, năm 2010, Công ty đang được đề nghị tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.
Năm 2009
 • Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,
 • Băng khen Công đoàn Dầu khí Việt Nam;
 • Giấy khen Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương;
Năm 2008
 • Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,
 • Băng khen Công đoàn Dầu khí Việt Nam;
 • Giấy khen Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;


 
chan-trang-giay