SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

DAP PHU MY DAP PHU MY SAU DAP PHU MY MIEN TAY

SA PHU MY SA PHU MY SAU

Nitơ: 21%min

Độ ẩm: 0.5%max

Axit tự do: .03%max.

KALI PHU MY BOT  KALI PHU MY BOT SAU KALI PHU MY MIENG KALI PHU MY MIENG SAU

Kali Liên Xô (C.I.S)

K20: 60,0% min

Nguồn: Liên Xô (CIS)