1. Bán buôn phân bón, hóa chất sử dụng trong công-nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt.
  2. Vận tại hàng hóa đường thủy nội địa
  3. Bán lẻ phân bón, hóa chất sự dụng trong công-nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật)
  4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  5. Tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất
  6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  8. Bán buôn thực phẩm