Sáng ngày 22/06/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về việc sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng/Chi bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (Chi bộ PVFCCo-PSE, Mã chứng khoán: PSE) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa trong toàn Chi bộ Công ty, nhằm sơ kết đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định rõ ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, khuyết điểm còn tồn tại; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), có đồng chí Hoàng Trọng Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng chí Trịnh Văn Khiêm – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, UV HĐQT và đồng chí Đặng Quốc Hùng – UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Về phía Chi bộ PVFCCo-PSE có đồng chí Phạm Hùng – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Đức Thuận – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty và các đồng chí trong Cấp ủy, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể các đồng chí Cán bộ – Đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ, BCH các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

Hội nghị đã nghe trình bày các báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty nửa đầu nhiệm kỳ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết công tác Đảng & SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và kiểm điểm của Chi ủy nửa đầu nhiệm kỳ.

DC HoangTrongDung

Đồng chí Hoàng Trọng Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sơ kết