TIN TỨC CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) triển khai chương trình học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2015 - 2016, nhằm động viên, khích lệ con Đại lý/Cửa hàng cấp 2 trong hệ thống phân phối của Công ty, con Cán bộ nông nghiệp, con Nông dân giỏi và con Quản lý thị trường hiện tại đang theo học tại các trường Đại Học hoặc tương đương cụ thể như sau: