Chiều ngày 25/05/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – mã chứng khoán PSE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự phiên họp, về phía Ban lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị TCT, ông Lê Cự Tân – Tổng Giám đốc TCT cùng các ông/bà đại diện HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc TCT. Về phía PVFCCo SE có HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện 87,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; các nội dung, báo cáo đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Công ty.

Le Duc Thuan

Ông Lê Đức Thuận - Giám đốc PVFCCo SE trình bày báo cáo của Ban Giám đốc

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Cự Tân đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà PVFCCo SE đã đạt được trong năm 2019 trong đó có sự đóng góp lớn của các cổ đông và Đại lý thuộc hệ thống phân phối của Công ty. Ông đề nghị PVFCCo SE phát huy điểm mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, rủi ro, biến động của thị trường trong nước và thế giới, tận dụng lợi thế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Đồng thời Tổng Công ty cam kết sẽ sát cánh, đồng hành và hỗ trợ tối đa để PVFCCo SE phát triển nhanh, mạnh, bền vững và an toàn theo Chiến lược đã được phiên họp thông qua, góp phần nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi ích tối đa nhất cho cổ đông.

Le Cu Tan

Ông Lê Cự Tân – Tổng Giám đốc PVFCCo phát biểu tại phiên họp

Thay mặt PVFCCo SE, ông Phạm Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể CB.NV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 cũng như những nhiệm vụ chiến lược của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Pham Hung

Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo SE trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị

Thu Hương