Chiều ngày 21/04/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo-PSE, Mã chứng khoán: PSE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), có ông Trịnh Văn Khiêm – Ủy viên Hội đồng Quản trị, ông Cao Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc và các ông/bà đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của PVFCCo. Về phía PVFCCo-PSE có các ông/bà là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 84,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

daihoicodong20231

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Phiên họp đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; các báo cáo, tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Công ty.

daihoicodong20233

Ông Trịnh Văn Khiêm – Ủy viên Hội đồng Quản trị PVFCCo phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu tại phiên họp, ông Trịnh Văn Khiêm đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty, đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông và nhà đầu tư đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 trong công tác kinh doanh mặc dù điều kiện không thuận lợi. Ông cũng nhấn mạnh ngoài các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao, Ban lãnh đạo Công ty cần phải xây dựng cụ thể hóa từng nhiệm vụ kèm theo giải pháp triển khai thực hiện thực tế; tập trung xây dựng chiến lược phát triển của Công ty, tái cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động, tái cấu trúc mô hình kinh doanh phù hợp với tình hình khu vực Đông Nam Bộ hướng đến chiến lược phát triển lâu dài bền vững. Đồng thời, ông đề nghị Công ty linh động xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với diễn biến thị trường; tận dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ được phân bổ của Tổng Công ty về các hoạt động marketing. Công ty cần tập trung triển khai xây dựng hệ thống phân phối bền vững; nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng để tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực; chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ông tin tưởng rằng trong năm 2023, HĐQT, BKS cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty sẽ tiếp tục đoàn kết và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các cổ đông và đồng hành cùng Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.

daihoicodong20233

Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo-PSE phát biểu tại phiên họp

Thay mặt PVFCCo-PSE, ông Phạm Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn những góp ý của đại diện cổ đông lớn, đồng thời cam kết sẽ cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CB.NV Công ty nỗ lực hết sức để vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và hoàn thành tốt công tác kinh doanh và kế hoạch năm 2023 cũng như những nhiệm vụ chiến lược của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

daihoicodong20233

Ông Lê Đức Thuận – Giám đốc PVFCCo-PSE phát biểu tại phiên họp