Chiều ngày 10/06/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – Mã chứng khoán: PSE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), có ông Lê Cự Tân – Tổng Giám đốc, ông Trịnh Văn Khiêm – Ủy viên Hội đồng Quản trị và các ông/bà đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của PVFCCo. Về phía PVFCCo SE có các ông/bà là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 83,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

dai hoi co dong hinh 1

 Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Phiên họp đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; các nội dung, báo cáo, tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Công ty.

dai hoi co dong hinh 2

Ông Lê Cự Tân – Tổng Giám đốc PVFCCo phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Cự Tân đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà PVFCCo SE đã đạt được trong năm 2021 trong đó có sự đóng góp lớn của các cổ đông và Đại lý thuộc hệ thống phân phối của Công ty. Trong bối cảnh thị trường năm 2022, tình hình chiến tranh giữa Nga và Ukraine làm ảnh hưởng nguồn phân bón nhập khẩu bị gián đoạn, giá phân bón ngày càng leo thang, ông đề nghị PVFCCo SE xây dựng kế hoạch cân đối sản lượng tiêu thụ, điều tiết hàng hóa cho hợp lý nhất, chủ động trong hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa tiết giảm chi phí đầu vào, thường xuyên thực hiện công tác dự báo tình hình thị trường phân bón, triển khai phương án kinh doanh hiệu quả phân bón NPK. Cùng với hoạt động kinh doanh, PVFCCo SE cần tiếp tục triển khai tái cấu trúc nguồn nhân lực, xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty. Ông cũng lưu ý PVFCCo SE về việc rà soát cập nhật và chấp hành theo đúng các nội quy, quy định của Pháp luật hiện hành về giao dịch chứng khoán để đảm bảo giá trị cổ phiếu Công ty và lợi ích tối đa nhất cho cổ đông.

dai hoi co dong hinh 3

 Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT PVFCCo SE phát biểu tại phiên họp

Thay mặt PVFCCo SE, ông Phạm Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể CB.NV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022 và đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như những nhiệm vụ chiến lược của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.