Chiều ngày 25/06/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – Mã chứng khoán: PSE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đây là lần đầu tiên Công ty tổ chức phiên họp bằng hình thức trực tuyến, tuân thủ đầy đủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán cũng như thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tham dự phiên họp, về phía cổ đông lớn – Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), có ông Trịnh Văn Khiêm – Ủy viên Hội đồng Quản trị, ông Cao Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc, ông Huỳnh Kim Nhân – Trưởng ban Kiểm soát và các ông/bà đại diện lãnh đạo các Ban chức năng của PVFCCo. Về phía PVFCCo SE có các ông/bà là thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 92,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát; các nội dung, báo cáo, tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông đối với Công ty.

                 oàn chủ tịch

  Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

                                                     NG LÊ ĐỨC THUẬN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

     

Ông Lê Đức Thuận – Giám đốc PVFCCo SE trình bày báo cáo của Ban Giám đốc

 

Cũng trong phiên họp, các cổ đông đã tín nhiệm bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới: ông Phạm Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty; bà Phạm Hoài Hương giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

 

NG TRỊNH VĂN CHƯƠNG PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẶNG HOA                         

       Ông Trịnh Văn Chương – Phó Giám đốc Công ty tặng hoa HĐQT – BKS  nhiệm kỳ mới 2021 - 2026

 

Phát biểu tại phiên họp, ông Trịnh Văn Khiêm đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà PVFCCo SE đã đạt được trong năm 2020 trong đó có sự đóng góp lớn của các cổ đông và Đại lý thuộc hệ thống phân phối của Công ty. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, tình hình phân bón cung vượt cầu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ông đề nghị PVFCCo SE phát huy điểm mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, rủi ro, biến động của thị trường trong nước và thế giới, tận dụng lợi thế, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đã đề ra; đồng thời tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe lao động toàn thể CB.NV Công ty. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và phát triển ổn định trong giai đoạn khó khăn hiện nay, ông yêu cầu Công ty cần khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác đào tạo quản lý nguồn nhân lực, gắn liền với xu hướng thời đại phát triển công nghệ kĩ thuật số và phương án tái cơ cấu theo hướng tinh gọn hiệu quả. Với vai trò là cổ đông lớn, PVFCCo cam kết sẽ sát cánh, đồng hành và hỗ trợ tối đa để PVFCCo SE phát triển nhanh, mạnh, bền vững và an toàn theo Chiến lược đã được phiên họp thông qua, góp phần nâng cao giá trị cổ phiếu và mang lại lợi ích tối đa nhất cho cổ đông.

 

HÌNH TCTY HỌP TRỰC TUYẾN

                                                              

                                                                                                 Phiên họp được trực tuyến tới đầu cầu là trụ sở PVFCCo tại Tp.HCM

 

Thay mặt PVFCCo SE, ông Phạm Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng Ban điều hành và toàn thể CB.NV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021 và đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như những nhiệm vụ chiến lược của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

 

NG PHẠM HÙNG CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                           

                                                                                           Ông Phạm Hùng – Chủ tịch HĐQT PVFCCo SE phát biểu tại phiên họp