Từ ngày 08/11 đến ngày 11/11/2018, Chi bộ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã kết hợp với Chi bộ Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí tổ chức chương trình Về nguồn tại các tỉnh Đông Bắc. Trong chương trình về nguồn lần này, các đồng chí cán bộ Đảng viên đã tham quan Vườn quốc gia Ba Bể, Khu di tích Pác Bó, Suối Lê Nin, Núi Các Mác, Thác Bản Giốc.

Thông qua hoạt động Về nguồn, các đồng chí cán bộ Đảng viên đã nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ hơn về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và thêm động lực để rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chi ủy và Ban Lãnh đạo Công ty giao.

Một số hình ảnh trong chương trình:

 

666 

Thu Hương