Tin tổng hợp - sự kiện mới - ASXH

hopmat1-2011Trong 2 ngày 10-11/06/2011, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã phối hợp với các Đại lý khu vực Tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận tổ chức Họp mặt khách hàng khu vực Đông Nam Bộ lần 1-2011 và giới thiệu sản phẩm NPK Phú Mỹ.

Ngày 3/6/2011, tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam bộ (PVFCCo-SE) đã tổ chức Hội thảo tổng kết "Vườn chè thực nghiệm" áp dụng tiêu chuẩn Global Gap và khai trương cửa hàng Phân bón và Hóa chất Dầu khí với sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Vinh - P.TGĐ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Ngày 12/1/2011 căn cứ vào Điều 154 Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005, Điều lệ Công ty TNHH Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ đã được các thành viên thông qua ngày 23/12/2010

hoat-dong-home

Hội đồng quản trị tổng công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí, công ty cổ phần đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 30/06/2007 và được sửa đổi bổ sung ngày 05/04/2008.

hoat-dong-home

Ngày 22/12/2010, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí - CTCP căn cứ vào điều 155 Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.