Tin tổng hợp - sự kiện mới - ASXH

Подробнее на сайте: https://medicinearea.ruhttps://italianmedicine.ruhttps://luckmedicine.ru https://firehealth.ru
https://fullmedicine.ruhttps://caremedicine.ru
https://boomhealth.ruhttps://forcehealth.ru https://honeymedicine.ruhttps://primemedicine.ruhttps://elmedicino.ruhttps://plusmedicine.ruhttps://enjoyhealth.ruhttps://qualitymedicine.ruhttps://youmedicine.ru

Từ ngày 14- 20/4/2018, tại Bảo Lộc, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã phối hợp với Đại lý Công ty TNHH Thủy Minh Khoa tổ chức thành công các chương trình gặp mặt khách hàng kinh doanh Phân bón Phú Mỹ năm 2018 và chuỗi hội thảo bán hàng trực tiếp.

Chiều ngày 16/04/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE – mã chứng khoán PSE) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Sáng ngày 7/3/2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, BCH Công Đoàn và Chi đoàn Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã phối hợp tổ chức chương trình chào mừng Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nằm trong chương trình đào tạo năm 2018, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã tổ chức khóa đào tạo nội bộ “Hướng dẫn kiến thức liên quan đến phân bón và cây trồng” vào ngày 9/3/2018 tại Văn phòng Công ty.

Chiều ngày 7/12/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai kế hoạch công tác năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2018.

Từ ngày 25/11 đến ngày 28/11/2017, Chi bộ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã kết hợp với Chi bộ Chi nhánh Kinh doanh Hóa chất Dầu khí tổ chức chương trình về nguồn tại các tỉnh Tây Bắc.