alt

Đủ nước tưới cho 633.000 ha lúa Xuân 2013 

(Chinhphu.vn) - Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả lấy nước làm đất gieo cấy lúa Xuân 2013 các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ, đến ngày 28/2/2013, đã có đủ nước cho 633.000 ha đạt 99,7%.

Vụ Xuân năm 2013, các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ có kế hoạch sản xuất 640.000 ha, trong đó diện tích lúa được tưới bằng các loại hình công trình thủy lợi là 635.000 ha (gồm tự chảy 125.000 ha, bơm điện 460.000 ha, bơm dầu và các biện pháp khác 50.000 ha), còn lại là rau màu và cây khác.

Kết thúc 3 đợt lấy nước, tính đến ngày 24/2/2013 đã có đủ nước làm đất cho 628.000 ha trên tổng số 635.000 ha kế hoạch bằng 98,8%. Do các địa phương tiếp tục tranh thủ khi nguồn nước dồi dào, tiến hành bơm liên tục nên đến ngày 28/2/2013, đã có đủ nước cho 633.000 ha đạt 99,7%. Diện tích còn lại (khoảng 2.000 ha) thuộc tỉnh Bắc Giang sẽ được tưới bằng nguồn nước của các hồ chứa thủy lợi như Cấm Sơn, Khuôn Thần…

Các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã điều tiết tăng lượng xả qua phát điện với mức bình quân ngày từ 2.500-2.700 m3/s. Tổng lượng nước đã xả qua phát điện về hạ du trong 3 đợt lấy nước là 4.766 m3 (đợt 1 xả từ ngày 22/1 đến ngày 29/1/2013 là 1.772 triệu m3; đợt 2 xả từ ngày 1/2 đến ngày 8/2/2013 là 1.647 triệu m3; đợt 3 xả từ ngày 16/2 đến ngày 21/2/2013 là 1.347 triệu m3).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố tập trung triển khai sản xuất vụ Xuân 2013, đảm bảo cấy hết diện tích trong khung thời vụ, vận dụng kỹ thuật gieo thẳng, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng tỷ lệ gieo cấy lúa xuân muộn, vận hành hợp lý hệ thống thủy lợi, tổ chức lấy nước theo lịch.